دانلود کتاب زبان اصلی Schöpfung, Urknall und Evolution – Einstellungen von Schüler*innen im biographischen Wandel

[ad_1]

بخش طولی کیفی-تجربی تغییرات و ثبات در نگرش دانش آموزان دبیرستان نسبت به خلقت ، انفجار بزرگ و تکامل را بررسی می کند. دانش آموزان کاتولیک • در کلاس های 5 ، 7 ، 9 و 11 در مورد ریشه های جهان و انسان اطلاعات می دادند. تصاویر ، متون و مصاحبه های جمع آوری شده با استفاده از یک نوع تئوری صدا تجزیه و تحلیل شد. بر اساس این یافته ها ، پایان نامه با در نظر گرفتن زمینه های علوم طبیعی ، پیشنهادهای عملی برای علائم نگارشی در آموزش دینی در مدرسه متوسطه را ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schöpfung, Urknall und Evolution – Einstellungen von Schüler*innen im biographischen Wandel