دانلود کتاب زبان اصلی Schreibbezogenes metakognitives Wissen von Schülerinnen und Schülern

[ad_1]

نوشتن موفق همچنین شامل دانش فرآیند و محصول است. نویسندگان باتجربه همچنین دانش فراشناختی گسترده ای دارند تا بتوانند روند نوشتن خود را مشاهده و کنترل کنند. تاکنون میزان رشد این دانش در دانش آموزان دبستان تاکنون در کشورهای آلمانی زبان کمی مورد بررسی قرار گرفته است.بنابراین ، این مطالعه تجربی س asksال می کند که دانش آموزان درباره نوشتن خود در پایان دوره ابتدایی چه می دانند و آیا این دانش تفاوتی دارد؟ در ژانرهای مختلف و کدام ارتباطات با دستاوردهای خاص ژانر مربوطه در نوشتن وجود دارد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schreibbezogenes metakognitives Wissen von Schülerinnen und Schülern