دانلود کتاب زبان اصلی Schriften / Der mißhandelte Rechtsstaat. Schriften 6 : Deutsche Reflexionen (3)

[ad_1]

– استیضاح عدالت – هزینه بی عدالتی و مقرون به صرفه بودن قانون – فقه و جامعه – سیستم عدالت ما چقدر آزاد است؟ – آیا سیستم قضایی ما قاعده دموکراسی را نادیده می گیرد؟ – قانون مورد سو استفاده در تجربه و قضاوت نویسندگان ، وکلا و قضات آلمانی – پیشگفتار گزارش لرد Denning در پروفومو – در پس زمینه پرونده ویگان – پرونده Brühne-Ferbach-Strauss – فرمان رادیکال – Peter – پرونده پل زال – زبان قانون به عنوان بازتابی از قانون زبان

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schriften / Der mißhandelte Rechtsstaat. Schriften 6 : Deutsche Reflexionen (3)