دانلود کتاب زبان اصلی Schröders Geist und Mozarts Noten : Ein musikalisch-masonisches Netzwerk

[ad_1]

فردریش لودویگ شرودر (1816-1744) ، پیشگام تئاتر ، از سال 1781 تا 1785 در تئاتر وین مشغول بود. در همان زمان ، ولفگانگ آمادئوس موتزارت (1756-1791) به عنوان یک نوازنده مستقل در وین کار می کرد. هر دو از طریق ارتباطات هنری و انسانی به هم پیوسته بودند. این نیز به شبکه های مختلف ، دوستان و حامیان مالی مشترک و همچنین وابستگی های ماسونی مربوط می شود ، که بر جنبه ای از پیدایش اپراهای موتزارت و استقبال از آنها تأثیر می گذارد که تاکنون به سختی مورد توجه قرار گرفته است. در پایان عصر روشنگری ، کارهای موتزارت و شرودر در آغاز عصری بود که از نظر تاریخ فرهنگی ، به عنوان یک کلاسیک ویمار در ادبیات و یک کلاسیک وین در موسیقی بیان می شد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schröders Geist und Mozarts Noten : Ein musikalisch-masonisches Netzwerk