دانلود کتاب زبان اصلی Schuldrecht Allgemeiner Teil

[ad_1]

قسمت کلی قانون اجباری با مقدار زیادی ماده و پیچیدگی قابل توجه ، خصوصاً در قانون حسابرسی برای تعلیق عملکرد ، مشخص می شود. آگاهی از ساختارهای اساسی در این “کلان” مهم است. هدف این کتاب درسی است. این بخش به طور کامل (ایجاد ، محتوا ، تعلیق و خاتمه تعهدات ، مشارکت اشخاص ثالث ، تغییر و اکثریت طلبکاران و بدهکاران و همچنین قانون خسارت) را پوشش می دهد. بیش از 300 پرونده آنچه گفته شد را نشان می دهد و اهمیت حل پرونده را نشان می دهد. دقیقاً مانند تکرار و تعمیق س questionsالات ، آنها شما را به یادگیری و بازنگری در مطالب دعوت می کنند. ساختار مطالعه همچنین برای مهمترین ادعاها و حقوق نشان داده شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schuldrecht Allgemeiner Teil