دانلود کتاب زبان اصلی Schuldrecht

[ad_1]

تعهدات قانونی بخشی از موضوع اجباری امتحانات قانون ایالتی است. قوانین مربوط به اقدامات غیرمجاز ، غنی سازی ناعادلانه و مدیریت غیر قراردادی (GoA) در کتاب درسی براساس موارد کلاسیک و معمولی ارائه شده است. تاریخچه حقوقی و قانون تطبیقی ​​به درک بهتر نحوه حل تعارضات حقوقی کمک می کند. موضوع به وضوح ، در یک فضای قابل کنترل و با اطلاعات زیادی در مورد روش شناسی و حل پرونده ارائه شده است. نسخه ششم به طور مداوم به روز می شود و ساده می شود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schuldrecht