دانلود کتاب زبان اصلی Schulischer Mehrsprachenerwerb am Übergang zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I

[ad_1]

تعامل زبانها در متن یادگیری چند جانبه در یک مدرسه چگونه است؟ چگونه زبانها در گذار از سطح متوسط ​​به سطح متوسط ​​پایین تر رشد می کنند؟ زبان و زمینه های اجتماعی و همچنین طراحی مورد نظر و درک شده از محیط یادگیری چه تأثیری دارند؟ اگر درس انگلیسی به تعویق بیفتد و زبان فرانسه دیگر به عنوان زبان اول بلکه به عنوان زبان خارجی دوم آموزش داده شود چه تغییری می کند؟ از 12 تا 14 سال از دیدگاه جامع چند زبانه و مطالعه تحصیل زبان سوم. این مطالعه در متن یک برنامه درسی ملی در مقیاس بزرگ برای آموزش زبان خارجی واقع شده است. تمرکز بر پذیرش متن نوشتاری ، تولید متن کتبی و شفاهی و همچنین طراحی دروس از دیدگاه دانش آموزان و معلمان بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schulischer Mehrsprachenerwerb am Übergang zwischen Primarstufe und Sekundarstufe I