دانلود کتاب زبان اصلی Schutz vor Infektion : Immunkraft steigern – natürlich und nachhaltig. Unter besonderer Berücksichtigung von Covid-19 und Impfproblematik

[ad_1]

آنچه اکنون جهان به آن نیاز دارد: ترس بر جهان حکمرانی می کند ، دشمن نامرئی او را از لولاهای خود جدا می کند: Covid-19. آیا بحران تاج به یک مشکل انسانی تبدیل شده است؟ مدیریت بحران و کمک های اضطراری کافی نیست! زمان آن فرا رسیده است که شما ریشه یابی مشکل کنید. این در مورد سلامتی ، آینده و پول ماست. از مطالب این کتاب شگفت انگیز: Covid-19 درباره خودمان به ما چه می گوید؟ همیشه در کنار ما نیستیم: دستور کار سیاست و تجارت واکسن ها: آیا واقعاً یک داستان موفقیت است؟ 10 دلیل خوب برای گرفتن سلامتی خود به دست خود – با اقدامات طبیعی و پایدار

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schutz vor Infektion : Immunkraft steigern – natürlich und nachhaltig. Unter besonderer Berücksichtigung von Covid-19 und Impfproblematik