دانلود کتاب زبان اصلی Schwarze Räume / Black Spaces : Ein architektonisches Phänomen

[ad_1]

نشریه “اتاق های سیاه” به پدیده فضا بدون نور می پردازد. چگونه می توان چنین فضای به ظاهر بی حد و حصری را درک کرد؟ وقتی پارامترها در واقع با پارامترهای مکانی در تضاد هستند ، چگونه می توان فضایی را تصور و طراحی کرد؟ یک تیم پروژه در دانشگاه فنی مونیخ از منظرهای مختلف موضوع را بررسی کردند. بر اساس وظایف طراحی خاص مانند سینما ، پناهگاه و کلمباریوم ، این “فضاهای سیاه” به روشی مشابه مورد تجزیه و تحلیل و توسعه قرار گرفتند. گفتگو با معماران Donatella Fioretti ، Astrid Stauffer و Francesca Torzo در مورد این پدیده معماری بحث کرد. و نقل قول هایی از معماران ، هنرمندان و کارگردانانی که موضوع را به طرق مختلف روشن می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Schwarze Räume / Black Spaces : Ein architektonisches Phänomen