دانلود کتاب زبان اصلی Science Adventure Stories: Escape From Atomic Island : Solve the Puzzles, Save the World!

[ad_1]

مولی کول و دوستانش مجبورند به آزمایشگاه دکتر اسمشر در جزیره اتمی بروند تا یک ماده دزدیده شده و گران قیمت بنام برگشت پذیر را بازیابی کنند اما آنها بدون شما نمی توانند این کار را انجام دهند! از دانش خود در مورد مواد و عناصر زمین برای حل رمز و رازهای شیمی و کمک به باند در جستجوی آنها استفاده کنید. در این داستان ماجراجویی تعاملی و عملی ، همه چیز را در مورد واکنش های شیمیایی و نحوه ساخت ماشین یاد بگیرید!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Science Adventure Stories: Escape From Atomic Island : Solve the Puzzles, Save the World!