دانلود کتاب زبان اصلی Science and Applications of Conducting Polymers, Papers From the Sixth European Industrial Workshop

[ad_1]

دانش و کاربردهای پلیمرهای رسانا ، کاربردهای بالقوه صنعتی پلیمرهای رسانا را برجسته می کند. مقالات ارائه شده در مورد فیزیک اساسی و شیمی پلیمرهای رسانا ، و به دنبال آن بررسی عمیق برنامه ها است. این کتاب برای محققان در زمینه فیزیک پلیمر ، الکترونیک ، اپتیک و فیزیک نیمه هادی ایده آل است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Science and Applications of Conducting Polymers, Papers From the Sixth European Industrial Workshop