دانلود کتاب زبان اصلی Science and the Secrets of Nature : Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture

[ad_1]

با توضیح نحوه پرورش اسب های رنگارنگ ، تولید آجیل بدون پوسته و ایجاد تخم مرغ به اندازه سر انسان ، Giambattista Della Porta Magic Magic (1559) مجذوب ترفندها و توهماتی است که جدی گرفتن آن را برای مورخان علوم دشوار می کند. با این حال ، به گفته ویلیام ایمون ، در کتاب های نحوه نوشتن توسط کیمیاگران ، جادوگران و صنعتگران قرون وسطی ، علم جدید ریشه دارد. این مجموعه دستور العمل ها برای همه چیز ، از ترفندهای سالن گرفته تا وسایل پزشکی تا رنگ پشم ، روشنفکران قرون وسطایی را مجذوب خود می کرد ، زیرا آنها قول دسترسی به “رازهای طبیعت” باطنی را می دادند که فناوری چاپ و فرهنگ عامه تاثیری بزرگ ، اگر نه بیشتر ، در علوم مدرن اولیه دارد به عنوان رشته های سنتی آکادمیک.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Science and the Secrets of Nature : Books of Secrets in Medieval and Early Modern Culture