دانلود کتاب زبان اصلی Scientific and Technical Information Resources

[ad_1]

این کتاب بر روی شیوه های معاصر در ارتباطات علمی و فنی ، جنبه ها و ویژگی های تاریخی و کنترل کتابشناختی انواع مختلف ادبیات علمی و فنی تمرکز دارد. این رویکرد موجودی برای ارتباطات علمی و فنی را ادغام می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scientific and Technical Information Resources