دانلود کتاب زبان اصلی Scientific Knowledge and Its Social Problems

[ad_1]

علم دائماً با مشکلات اخلاقی و اجتماعی جدید و دشواری روبرو می شود. برخی از این مشکلات در نتیجه تبدیل علوم دانشگاهی قبل از جنگ به علم صنعتی حال حاضر بوجود آمده است. نظریه های سنتی علم اکنون به طور گسترده منسوخ شناخته شده اند. در کتاب “دانش علمی و مشکلات اجتماعی آن” (در ابتدا در سال 1971 منتشر شد) ، جروم آر. راوتس کار علم را به عنوان ایجاد و بررسی مشکلات تحلیل می کند. این نقش انتخاب و ارزیابی ارزش و اجتناب ناپذیری خطاهای تحقیق را نشان می دهد. مقاله مقدماتی جدید راوتس بیان استادانه ای از چگونگی تحول درک ما از علم طی دو دهه گذشته است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scientific Knowledge and Its Social Problems