دانلود کتاب زبان اصلی Scouring : Hydraulic Structures Design Manual Series, Vol. 2

[ad_1]

اطلاعات و اطلاعات فنی در مورد شسته شدن / فرسایش ناشی از نشت آب به رودخانه ها و نهرها. به طور خاص ، چگونه برخی از ساختارها با محدود کردن جریان آب ، باعث جمع شدن و شستشوی موضعی ، این روند طبیعی را اغراق می کنند. مواد ارائه شده هم از تحقیقات میدانی و هم از آزمایشگاه ها می باشد

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scouring : Hydraulic Structures Design Manual Series, Vol. 2