دانلود کتاب زبان اصلی Scream Wolf

[ad_1]

مرد بزرگ توضیح داد: “هر از گاهی خانم گرونر جیغ می کشید ،” وقتی او به شدت مشروب می نوشید ، من از اتاق خواب خارج شدم. این می تواند یک سرزنش یا تماس با من باشد ، یا یک چالش جنگی با یک بطری ویسکی ، یا فقط بیان ارزیابی نسبتاً تلخ او از زندگی باشد. اما این هرگز معنای واقعی تر از آن را نداشت – تا امشب.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Scream Wolf