دانلود کتاب زبان اصلی Sculpter l'intime : René de Saint-Marceaux – 1845-1915

[ad_1]

رنه دو سن مارسو متعلق به نیمه دوم قرن نوزدهم است که مجسمه ای را از قیدهای نئوکلاسیک دید. سنت مارسو اساس کار خود را حرکت ، ایده آل ، گنجینه قرار داده و آن را به عنوان یک معمار می پندارد. Rene de Saint-Marceau ، هنرمند چند شکل ، مقادیری از آفرینش ها را برای ما در زیر لایه های تاریخ و زیرزمین های موزه ها به یادگار گذاشت. کشف مجدد آنها ، درک ما از هنر التقاطی و متنوع این دوره ، قبل از آشوب جنگ جهانی اول ، را غنی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sculpter l'intime : René de Saint-Marceaux – 1845-1915