دانلود کتاب زبان اصلی Sea Creatures and Other Poems

[ad_1]

شعرهایی در مورد گذر زندگی از روز به روز ، با تجربه یک دکتر خونگرم و حساسیت – هدیه ای برای ما که پزشک هستیم و بیمار خواهیم بود یا هستیم. این اشعار برای برانگیختن احساس اصلی خود از مشاهدات مختصر طبیعی و علمی استفاده می کنند. این تنش در شعر او با لطف و ذکاوت بیان می شود. ویلیام کارلوس ویلیامز از یک دانشجو استقبال خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sea Creatures and Other Poems