دانلود کتاب زبان اصلی Seafarers of the Seven Seas : The Maritime Culture in the Kitab 'Aja'ib Al-Hind by Buzurg Ibn Shahriyar (d. 399/1009)

[ad_1]

مجموعه Islamkunde در سال 1969 توسط Klaus Schwartz Werlag تاسیس شد و به یکی از مهمترین نهادهای انتشاراتی برای تحقیقات اسلامی در آلمان تبدیل شده است. بیش از 330 جلد به تاریخ ، فرهنگ و جوامع شمال آفریقا ، خاورمیانه و آسیای میانه ، جنوب و جنوب شرقی اختصاص یافته است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seafarers of the Seven Seas : The Maritime Culture in the Kitab 'Aja'ib Al-Hind by Buzurg Ibn Shahriyar (d. 399/1009)