دانلود کتاب زبان اصلی Sean : The Pack Guardian Angels – Volume 2

[ad_1]

یک عاشقانه ماوراal الطبیعه بین یک شخصیت شکلات و یک صندلی راحتی (افرادی با قدرت های فراطبیعی) در پشت یک مبارزه قدرت ، سرانجام کانر سوان را در بسته نگه داشته است. اما شک او را مورد حمله قرار می دهد. اگر بهترین دوستش اشلی زمینه مرگبار خود را حدس بزند چه می شود؟ سپس پرستار درخشان می تواند در معرض خطر بزرگی باشد. این شان بود که برای تحقیق فرستاده شد و هیچ یک از فرشتگان نگهبان حدس نمی زدند که شیر را به کجا می برند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sean : The Pack Guardian Angels – Volume 2