دانلود کتاب زبان اصلی Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :

[ad_1]

این کتاب با هدف روشن کردن مشکل آب های زیرزمینی در مدیریت محیط زیست شور ساحلی است. این یک مرجع برای دانشمندان ، مهندسان و تصمیم گیرندگان است که می توانند از آن برای بهبود شیوه های مدیریت منابع و همکاری در منطقه دلتا استفاده کنند. این به طور خاص طبیعت و وسعت سفره های زیرزمینی موجود در دستگاه نمک ساحلی دلتای ماهانادی ، هند را پوشش می دهد. این کتاب به طور علمی سفره های زیرزمینی را مشخص و طبقه بندی می کند ، زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، ژئومورفولوژی ، ژئوفیزیک ، هندسه و کیفیت آب سفره های مختلف را به تصویر می کشد و ماهیت و میزان ورود آب دریا به سفره های مختلف را بررسی می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seawater Intrusion in the Coastal Alluvial Aquifers of the Mahanadi Delta :