دانلود کتاب زبان اصلی Second Clement : An Introductory Commentary

[ad_1]

سندی به نام Clement Second ، نامه ای نیست و توسط Clement نیز نوشته نشده است. این کتاب به عنوان خطاب به یک جماعت منشأ می گیرد و در میان گروه های مقدس مشهور به پدران رسول حفظ می شود. برخلاف First Clement ، او یکی از کمترین شناخته شده ها در میان این نوشته ها است ، اما دریچه جذابی را به زندگی م earlyمنان اولیه حفظ کرده است. پیام کلی او این است که مسیحیان باید به خاطر لطفی که در مسیح به آنها نشان داده شده ، به خدا پس دهند. Clement Second دریچه جذابی به زندگی کلیسای اولیه ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Second Clement : An Introductory Commentary