دانلود کتاب زبان اصلی Secouée par le Hirak : l'Algérie à la croisée des chemins

[ad_1]

از ابتدای هیراک تاکنون هیچ تغییر سیاسی واقعی در الجزایر رخ نداده است. به استثنای برکناری بوتفلیکا ، معرفی رسمی ارتش در ریاست جمهوری ، ریشه کن کردن معترضان در منظر شهری ، “سیستم FLN” همچنان در قدرت سلطنت می کند. از دیدگاه سیاسی رهایی بخش ، هیراک هیچ گزینه دیگری برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه نمی دهد. با این حال ، جنبش مردم الجزایر برای بدست آوردن قدرت کنترل و تصمیم گیری در مورد سرنوشت جمعی خود ، باید اشکال سازمانی افقی را تجربه کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Secouée par le Hirak : l'Algérie à la croisée des chemins