دانلود کتاب زبان اصلی Secret Seven on the Trail : Secret Seven #4

[ad_1]

خواهر آزار دهنده جک ، سوزی ، انجمن مخفی خود – پنج معروف را ایجاد می کند. آنها جلسه ای در خانه تابستانی برگزار می کنند و یک داستان افسانه ای درباره یک جلسه باند در انبار ببر به نفع جک مخفی می کنند و از بوته لورل گوش می دهد. پیتر ماجرای جک را باور ندارد ، بنابراین برای اثبات اشتباه او ، جک و جورج به گاوداری ببر می روند ، فکر می کنند دنبال سوزی و دوستش هستند. اما به زودی برای هر دو پسر معلوم شد که آنها در وسط ماجراجویی قرار دارند که دو مرد دزدکی به خانه فروریخته می روند و با دانستن اینکه ساحل تمیز است به Zeb پیغام می دهند تا به آنها بپیوندد! اما بعد جورج را پیدا می کنند و فکر می کنند او پیامی از طرف چارلی متخلک برای آنها دارد!

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Secret Seven on the Trail : Secret Seven #4