دانلود کتاب زبان اصلی Secrets of the Silver Lion

[ad_1]

کارمن از خیابانهای شلوغ نیویورک تا سنگفرشهای سویل و معادن نقره در کوههای آند بولیوی ، در تلاش دیگری برای متوقف کردن VILE در این مزخرفات دلخراش پر از پیچ و خم قرار گرفت! تاج و تخت باشکوه فیلیپه با دو فضای خالی در کنار پیکان نقره ای مشهور خود ایستاد – فضاهایی که قرار بود قلعه نقره و شیر باشد. و اکنون ، با کشف اخیر قلعه نقره در یک طاق مخفی در سویل ، اسپانیا ، سومین نماد نقره ای در حال جستجو است. با قرار گرفتن هر سه شکل ، تاج و تخت بسیار ارزشمند خواهد بود – و آن را به عنصری داغ در رادار VILE تبدیل می کند. اکنون کارمن و خدمه به عهده آن هستند که شیر نقره ای را قبل از پیدا کردن VILE پیدا کنند و از تاج و تخت در دستان اشتباه محافظت کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Secrets of the Silver Lion