دانلود کتاب زبان اصلی Sécurité et défense nationales au Cameroun : Géopolitique des menaces à la stabilité

[ad_1]

بن بست امنیتی که به نظر می رسد اکنون کامرون در دهه آخر قرن بیستم گرفتار شده است ، به یک بیماری بومی ناامنی تبدیل شده است. نویسنده برای درک اوضاع رو به وخامت عدم اطمینان جهش ، یک مطالعه پدیدارشناختی در مورد فضا ها و اهمیت عدم قطعیت هایی که کشور با آن روبرو است ، انجام می دهد و بنابراین تهدیدات واقعی یا بالقوه ای را که تأثیرگذار هستند یا ممکن است داشته باشد ، تجزیه و تحلیل می کند. ثبات کشور

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sécurité et défense nationales au Cameroun : Géopolitique des menaces à la stabilité