دانلود کتاب زبان اصلی Security and Surveillance Drones

[ad_1]

هواپیماهای بدون سرنشین به بخشی جدایی ناپذیر از امنیت و نظارت در مناطقی مانند اجرای قانون و خدمات اضطراری تبدیل شده اند. برخی از کاربردهای آنها یافتن افراد گمشده پس از فرار از مجرمان و نظارت بر عبور غیرقانونی مرزها است. با این حال ، با گسترش بیشتر استفاده از آنها ، این س ofال که چگونه می توان بین محرمانه بودن شهروندان و تهیه هواپیماهای بدون سرنشین برای امنیت ایجاد تعادل کرد ، به یک مشکل اساسی تبدیل شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Security and Surveillance Drones