دانلود کتاب زبان اصلی Seed Technology: Progress And Recent Advances

[ad_1]

این کتاب با عنوان فناوری بذر: پیشرفت و پیشرفت اخیر ، برای کمک به خواننده برای کسب دانش در مورد باستان شناسی بذر ، جوانه زنی بذر ، آزمایش زنده ماندن بذر ، صدور گواهینامه بذر و آزمایش اصالت انواع مختلف است. تولید بذر ، پیشرفت در آسیب شناسی گیاه ، پیشرفت در حشره شناسی ، پیشرفت در تکنیک های بهبود بذر مانند دانه بندی دانه ، پوشش بذر ، سخت شدن بذر ، بذر مصنوعی و … تولید بذر ، بانکهای بذر ، قانون بذر و قانون حاکم بر تولید بذر. این کتاب به روشی م forثر برای دانشجویان و محققان رشته علوم و فنون بذر مفید و آموزنده خواهد بود.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seed Technology: Progress And Recent Advances