دانلود کتاب زبان اصلی Seeing Into the Future : A Short History of Prediction

[ad_1]

توانایی پیش بینی آینده برای زندگی مدرن ضروری است. برنامه ریزی برای رشد جمعیت یا تغییر در مدلهای هواشناسی یا پیش بینی تقاضای محصول و مدیریت موجودی بدون آن غیرممکن است. اما چگونه مردم در طول قرن ها پیش بینی کرده اند؟ مفروضات اصلی آنها چه بود و از چه روشی استفاده کردند؟ آیا آنها قدرت رایانه را افزایش داده و آخرین الگوریتم ها موفقیت ما را در پیش بینی آینده بهبود بخشیده اند ، یا ما هنوز هم همانطور که نیاکانمان نسبت به اسلاف خود خم شده اند خوب (یا بد) هستیم؟ از تماشای پرندگان باستان گرفته تا فعالیت های کدر امروز گوگل و فیس بوک ، نگاه به آینده ، بینشی حیاتی از گذشته ، حال و البته آینده پیش بینی را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seeing Into the Future : A Short History of Prediction