دانلود کتاب زبان اصلی Seeking Christ through Friendship

[ad_1]

برای داشتن تمام زندگی که عیسی گفت او برای آوردن ما آمده است ، ما به همراهانی نیاز داریم. ما به عنوان همراهی به عنوان بخشی از رابطه با خدا به همراهانی احتیاج داریم.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seeking Christ through Friendship