دانلود کتاب زبان اصلی Seeking Virtue : Through History and Scripture

[ad_1]

هدف این کتاب جستجوی فضیلت در طول تاریخ و کتاب مقدس است. مسیحیان باید تلاش کنند تا فضیلتمند زندگی کنند. مطالب این کتاب شامل صدها کتاب مقدس است که هنگام پیگیری فضیلت به مrsمنان کمک می کند. علاوه بر کتاب مقدس ، صدها نقل قول و داستان از منابع مختلف وجود دارد که مسیر زندگی با فضیلت را روشن می کند. از طریق تمام منابع ارائه شده ، این کتاب منبعی برای کسانی خواهد بود که به دنبال الهام برای زندگی عالی هستند. سهم بی نظیر این کتاب این است که تمام نقل قول ها و داستان ها مستند و نقل شده است. این کتاب منبعی برای معلمان و مبلغان مسیحی خواهد بود که به دنبال تصاویر و نقل قول های مناسب برای استفاده در خطبه ها و دروس مدرسه یکشنبه خود هستند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Seeking Virtue : Through History and Scripture