دانلود کتاب زبان اصلی Selbstbestimmung von psychoseerfahrenen Menschen

[ad_1]

این کتاب به شیوه های مختلفی به موقعیت های متنوع زندگی و چالش های روانی-اجتماعی افراد مبتلا به روان پریشی اختصاص داده شده است ، و به افراد آسیب دیده فضای شناسایی کلیدی خود را می دهد. در مقابل چشم انداز مبتلایان ، کار حاضر به تحلیل تنش بین مشارکت موفق و انتظارات اجتماعی می پردازد. در طول تعیین میان رشته ای موقعیت ، ایده تعیین سرنوشت پیدا می شود و رویکردهای نوآورانه دنبال می شود. تمرکز بر روی مفاهیمی مانند توانمندسازی ، بازیابی ، گفتگوی سه گانه و پشتیبانی مشارکت است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Selbstbestimmung von psychoseerfahrenen Menschen