دانلود کتاب زبان اصلی Self-Publishing Glossary : From A-book to Zero Rating: the Terms Indie Authors Need to Know

[ad_1]

در اتحاد نویسندگان مستقل ، ما می فهمیم که دنیای خود چاپ می تواند گیج کننده ، حتی ترسناک باشد. با چیزهای زیادی برای یادگیری در جهانی که شرایط به طور مداوم در حال تغییر هستند ، اگر به زبان صحبت کنید به شما کمک می کند. مانند هر حرفه ای ، انتشارات نیز اصطلاحات مرموزی دارد. با استفاده از این فرهنگ لغت ، تمام اصطلاحات را خواهید فهمید و یاد خواهید گرفت که با انتشارات صحبت کنید “، از کتاب تا رتبه صفر ، به عنوان یک نویسنده حرفه ای مستقل.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Self-Publishing Glossary : From A-book to Zero Rating: the Terms Indie Authors Need to Know