دانلود کتاب زبان اصلی Semiotics : Poems

[ad_1]

ابیات مجموعه اولین Chekwube Danladi با توجه به لحظات آزادی عمل ، که با محدودیت های اعمال شده بر بدن زنان سیاه پوست مخالف است ، مقابله می کند. به طور کلی ، او مشغول استفاده از درس های تجربی برای اظهار نظر و درگیر شدن با حرکات بیشتر برای بیان و رهایی برای سیاه پوستان در فضاهای زمانی و فیزیکی است. این مجموعه دنیای مادی و معنوی را در داخل و خارج از کشورها و مرزها حرکت داده و ترک می کند. این شعرها دروغ می گویند و از انواع گفتمان های فکری و شرعی در مورد غریبگی ، زندگی در آفریقا-دیاسپورا ، مطالعات پناهندگی ، جنسیت و جنسیت و موضوعیت جنوب جهانی دروغ می گیرند و جهان گفتمان متجاوز خود را ایجاد می کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Semiotics : Poems