دانلود کتاب زبان اصلی Sensor Materials

[ad_1]

از آنجایی که سنسورهای مصنوعی هم در شرایط خانگی و هم در صنایع نقش اصلی را دارند ، توسعه فن آوری های جدید همچنان ادامه دارد. Sensor Materials اولین نشریه ای است که از نظر مواد به موضوع حسگرها نزدیک می شود و یک نمای کلی از این زمینه را در یک حجم واحد ، جمع و جور و در دسترس ارائه می دهد. فصل های مقدماتی مقدمه ای جامع برای طبقه بندی سنسورها و خواص مختلف مواد مورد استفاده در تشخیص. در فصل های زیر مناطق خاصی از مواد حسگر ، از جمله فلز ، نیمه هادی ، دی الکتریک ، الکترولیت جامد ، مغناطیسی ، فیبر نوری ، تابش و مواد بیولوژیکی مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر این ، اطلاعات کتابشناختی قابل توجهی وجود دارد که منبع ادبیات تحقیقاتی منتشر شده برای هر حسگر را فراهم می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sensor Materials