دانلود کتاب زبان اصلی Sentence 13 – Destin et duperie

[ad_1]

از آنجا که تهدیدات مافیایی ظاهرا فروکش می کند و مقرهای شرکت از بین می رود ، پیتر روساکووا با یک نوجوان عادی سازگار می شود ، زیرا جس می فهمد که در پایان ممکن است وضعیت عادی همان چیزی نباشد که او می خواهد. اما جس و گربه واقعیت را می دانند: طبیعی بودن را نمی توان مسلم دانست. درمان گرانبهای آنها دائمی نیست و هنگامی که خطری جدید شهر کوچک آنها را تهدید می کند ، الکسی تصمیم می گیرد که باید بر مشکلات خود با مادری که او را رها کرده بود تا توسط گرگها بزرگ شود برطرف شود و یک معامله کاملاً جدید برای نجات مادر خانواده خوانده اش انجام دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sentence 13 – Destin et duperie