دانلود کتاب زبان اصلی Serendipity : Short Stories to Be Read Slowly, Which Captivate You Steadily

[ad_1]

سرندیپیتی آهسته خواندن داستان کوتاه که شما را شیفته شانزده داستان کوتاه می کند که تنها موضوع آنها احساسات است. من از شما دعوت می کنم برای کشف خواسته ها و ترس هایی که قلب شخصیت ها را به لرزه در می آورد ، این صفحات را ورق بزنید. تنظیمات شناخته شده پناهگاه داستانهای عاشقانه ، دروغ و گناه پیچیده ای است که فقط ارواح آن طرف آینه را نشان می دهد. اما همچنین عشق بی پایان یک مادر یا طغیان های یک نوجوان را خواهید یافت. در پایان هر داستان صفحه دیگری را درخواست خواهید کرد. من شما را دعوت می کنم ، نامه به نامه ، داستان پنهان پشت هر یک را کشف کنید. بیا دیگه! شخصیت ها منتظر شما هستند. به یاد داشته باشید که ارزش واقعی یک داستان در آنچه روایت می شود نیست بلکه در قرائت زندگی شماست.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Serendipity : Short Stories to Be Read Slowly, Which Captivate You Steadily