دانلود کتاب زبان اصلی Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market

[ad_1]

این کتاب نگاهی پیچیده و تجربی به کیفیت مراقبت از بیمارستان در بازارهای نوظهور هند ارائه می دهد. کیفیت پایین خدمات در بسیاری از بیمارستانها (به ویژه بیمارستانهای دولتی) یک مشکل اساسی است و بیماران را مجبور به انتخاب بیمارستانهای خصوصی می کند که معمولاً بسیار گرانتر از بیمارستانهای دولتی هستند. این کتاب درک کاملی از پیشگامان کیفیت خدمات در بیمارستان های هند ارائه می دهد. این کار بر رضایت بیمار متمرکز است و شامل بینش و پیامدهای ارزشمندی برای مدیریت بیمارستان و دولت است. این کتاب از لحاظ نظری در ادبیات SERVQUAL استوار است و از تکنیک ها و ابزارهای مناسب و پیشرفته برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده می کند. این توسعه مدل علی با مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) را برجسته می کند و یک مدل طبقه بندی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (ANNs) برای مقایسه مراقبت ویژه قلب را ارائه می دهد. این کتاب همچنین به تعمیر و نگهداری ماشین بردار (SVM) می پردازد و میزان خطای بین SVM و ANN را مقایسه می کند تا بهترین روش طبقه بندی را در بین این دو پیدا کند. به طور کلی ، این کتاب یک اثر به موقع و مناسب است که به تئوری ، عمل و سیاست کیفیت خدمات در بیمارستان ها کمک می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Service Quality in Indian Hospitals : Perspectives from an Emerging Market