دانلود کتاب زبان اصلی Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage

[ad_1]

این مجموعه تجربیات و تحقیقات متخصصان میراث ، باستان شناسان و مربیان را برای کشف رویکردهای جدید و منحصر به فرد تحقیقات میراث گرد هم آورده است. در چند دهه گذشته شاهد افزایش سریع در زمینه تحقیقات میراث فرهنگی در سراسر جهان بوده ایم. این افزایش تعداد مطالعات و علاقه عموم مردم و همچنین دانشگاه ها منجر به تغییر قابل توجهی در درک و رویکردهای میراث شده است. این تغییر همچنین بر درک جوامع از نحوه مطالعه و محافظت از بقایای فیزیکی میراث و نحوه اشتراک دانش در مورد میراث تأثیر گذاشته است. وی این س ofال را مطرح کرد که چه کسی دانش دارد و چگونه می توان ارزش میراث را با جوامع به طور موثرتری تقسیم کرد ، سپس این مواد برای مواد میراثی اهمیت و ارزش قائل هستند. تحقیقات میراث فرهنگی تا چند دهه پیش منحصراً فرهنگ مادی گذشته را به عنوان بخشی از رویكردهای نخبه گرایانه مورد مطالعه قرار می داد كه كاملاً حقوق جوامع راجع به میراث خود را نادیده می گرفت. علاوه بر این ، میراث شناسان و باستان شناسان نه این دانش را دارند و نه با جوامع در مورد میراث خود درگیر می شوند. جوامع نیز تا حد زیادی از کمک به میراث و تحقیقات باستان شناسی محروم بودند. این نوع رویکرد از بالا به پایین در بسیاری از نقاط جهان کاملاً رایج بود. با این حال ، تحقیقات و مطالعات اخیر در این زمینه اهمیت مشارکت مردم در پروژه ها را نشان داده و به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده از تحقیقات میراث و کارهای باستان شناسی برای حفاظت و حفاظت از مواد میراثی مهم است. سرانجام فهمید که حذف مردم از میراث اخلاقی نیست. این نشریه طیف گسترده ای از مطالعات موردی را با رویکردها و روشهای مختلف از بسیاری از نقاط جهان برای پاسخ به این س questionsالات ارائه می دهد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Shared Knowledge, Shared Power : Engaging Local and Indigenous Heritage