دانلود کتاب زبان اصلی Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings

[ad_1]

این مجلد ، مجموعه ای از همتایان دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات هوشمند ، ICIIT 2017 است که در دسامبر 2017 در چنای ، هند برگزار شد. 20 مقاله کامل و 7 مقاله کوتاه ارائه شده با دقت بررسی و از میان 117 سخنرانی انتخاب شدند. آنها شامل تحقیقات اینترنت اشیا (اینترنت اشیا) هستند و در بخشهای موضوعی زیر سازمان یافته اند: فناوری های فعال سازی اینترنت اشیا. امنیت اینترنت اشیا اینترنت اشیا اجتماعی؛ شبکه چیزها؛ و سرویس ها و برنامه های اینترنت اشیا.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Smart Secure Systems – IoT and Analytics Perspective : Second International Conference on Intelligent Information Technologies. ICIIT 2017, Chennai, India, December 20-22, 2017, Proceedings