دانلود کتاب زبان اصلی Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing :

[ad_1]

این کتاب 14 مقاله امیدوار کننده را که در هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی نرم افزار ، هوش مصنوعی ، شبکه ها و محاسبات موازی / توزیعی (SNPD 2017) IEEE / ACIS ارائه شده است ، گردآوری کرده است. هدف از این کنفرانس گردآوری محققان و دانشمندان ، بازرگانان و کارآفرینان ، معلمان ، مهندسان ، کاربران رایانه و دانشجویان برای گفتگو در زمینه های مختلف علوم رایانه و به اشتراک گذاشتن تجربیات خود و تبادل ایده ها و اطلاعات جدید به روشی معنی دار بود. این کتاب نتایج تحقیق را شامل می شود که تمام جنبه ها (نظریه ، کاربردها و ابزارها) علوم رایانه و اطلاعات را در بر می گیرد و در مورد چالش های عملی پیش آمده در این راه و همچنین تصمیمات اتخاذ شده برای رفع آنها بحث می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Software Engineering, Artificial Intelligence, Networking and Parallel/Distributed Computing :