دانلود کتاب زبان اصلی Soil Dynamics and Soil-Structure Interaction for Resilient Infrastructure : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures

[ad_1]

زیرساخت ها کلید ایجاد یک جامعه پایدار است. این امر بر رفاه آینده و همچنین شرایط اقتصادی تأثیر می گذارد. در حقیقت ، زیرساخت هایی که امروز ایجاد می کنیم جوامع فردا را شکل می دهد. GeoMEast 2017 مکانی را برای محققان و دست اندرکاران از سراسر جهان ایجاد کرده است تا تجربیات خود را برای بهبود نقش فناوری های نوین ژئوتکولوژی در توسعه زیرساخت های پایدار به اشتراک بگذارند. این حجم بر نقش تعامل ساختار خاک و پویایی خاک متمرکز است. این موارد و همچنین مدلهای فیزیکی و عددی ساختارهای زمینی را مورد بحث قرار می دهد. این شامل: خاک-ساختار-فعل و انفعال تحت بارهای استاتیکی و دینامیکی ، رفتار پویای خاک و روانگرایی خاک است. ما امیدواریم که این حجم به پیشرفت بیشتر مدرن ترین سطح زیرساخت های نسل بعدی کمک کند. این جلد بخشی از اقدامات اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی زیرساخت های مدنی پایدار GeoMEast ، مصر 2017 است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Soil Dynamics and Soil-Structure Interaction for Resilient Infrastructure : Proceedings of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures