دانلود کتاب زبان اصلی State-Owned Multinationals : Governments in Global Business

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC) و نقش آنها در تجارت جهانی را ارائه می دهد. SOMNC به عنوان نیرویی برای مبارزه با رقابت جهانی ظهور کرد و مطالعه آنها زمینه های مختلفی از جمله اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، تجارت بین المللی و استراتژی جهانی را به هم متصل می کند. این مجموعه معتبر مقالاتی بینشهایی را در مورد تعامل بین مالکیت دولت و بین المللی سازی ارائه می دهد و هدف آن تحریک رویکردهای تحقیقاتی و بینش های جدید در این زمینه است. این کتاب شامل برخی از سهم اصلی در درک ما از این شرکت ها و نظرات جدید در مورد چگونگی تجزیه و تحلیل آنها است. این کتاب یک مطالعه اساسی برای دانشمندان و مشاورانی است که می خواهند درک واضح تری از SOMNC و نحوه تحقیق در مورد آن کسب کنند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب State-Owned Multinationals : Governments in Global Business