دانلود کتاب زبان اصلی Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :

[ad_1]

این کتاب توضیح می دهد که چگونه مشخصات اکستروژن سخت بر خصوصیات متالورژی بریکت اکسترود شده تأثیر می گذارد. تجربه عملی که تاکنون با استفاده از اکستروژن سخت در متالورژی به دست آمده است ، حاکی از آن است که این فناوری می تواند جایگزینی (به طور جزئی یا 100٪) پخت نامطبوع محیطی کند. نویسندگان شروع به بررسی فن آوری های موجود بریکینگ می کنند و بعداً مشخصات فن آوری بریکتینگ اکستروژن جامد را به خواننده ارائه می دهند. استفاده از بریکت های اکسترود شده در کوره بلند و تولید فروآلیاژهای منگنز از دیگر جنبه های مورد درمان است. نویسندگان فناوری اکستروژن بریکت را برای تولید مستقیم آهن پیشنهاد داده و چندین کاربرد غیر سنتی جایگزین را لیست کرده اند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Stiff Extrusion Briquetting in Metallurgy :