دانلود کتاب زبان اصلی Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour

[ad_1]

الكساندر هابل مدل هاي برنامه ريزي توليد را توسعه داده و شاخص هاي عملكرد را براي بررسي رفتار سيستم توليد تجزيه و تحليل مي كند. این مقاله با پرداختن به عدم اطمینان از زمان اجرای مشتری و زمان پردازش و همچنین با افزایش پیچیدگی مدل های چند دستگاه برای تولید بسیاری از اقلام ، ادبیات موجود را گسترش می دهد. نتایج از یک طرف ، یک سیستم پشتیبانی تصمیم برای تعیین ظرفیت و توسعه بیشتر روش برنامه ریزی تولید Conwip است. از طرف دیگر ، نویسنده شدت JIT را توسعه داده و از نظر تحلیلی تأثیرات قوانین ارسال بر زمان تولید را اثبات می کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Stochastic Modelling in Production Planning : Methods for Improvement and Investigations on Production System Behaviour