دانلود کتاب زبان اصلی Strategic Management of Market Niches : A Model Framework

[ad_1]

Gorazd Ozvirk الگویی جامع برای مدیریت استراتژیک بازارهای تخصصی ایجاد می کند و چارچوبی را برای ساختن نظریه ای برای مدیریت استراتژیک بازارهای تخصصی فراهم می کند. بر اساس وضعیت فعلی تحقیقات تخصصی ، انواع مختلفی از تو رفتگی در مدیریت استراتژیک وجود دارد ، اما هیچ چارچوب نظری و روشنی کلی وجود ندارد که بتوان بر اساس آن ساخت. این مدل در تحقیقات بازار تخصصی در زمینه مدیریت استراتژیک وجود ندارد و منجر به حالت ابهام مفهومی در این زمینه شده است. علوم سازمانی مدیران و دست اندرکاران درگیر در استراتژی کسب و کار یا مدیریت استراتژیک Gorazd Okvirk مدیر یک شرکت مشاوره جهانی است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Strategic Management of Market Niches : A Model Framework