دانلود کتاب زبان اصلی Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning

[ad_1]

این کتاب درسی مروری جامع و روشن از روند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی را ارائه می دهد. نویسندگان یک چارچوب سیستماتیک ارائه می دهند که به ساختار دانش گسترده و پیچیده بازاریابی کمک می کند ، بنابراین دسترسی بیشتر و استفاده از آن را برای برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی آسان تر می کند. گزارش ها و مثال های بسیار کوتاه برای نشان دادن جنبه های اصلی روند برنامه ریزی بازاریابی ارائه می شود. دکتر تورستن تومچاک مدیر موسسه نفوذ مشتری در دانشگاه سنت گالن (ICI-HSG) و استاد بازاریابی در دانشگاه سنت گالن است. دکتر Sven Reineke مدیر موسسه بازاریابی در دانشگاه سنت گالن (IfM-HSG) است. دکتر آلفرد کوس استاد (بخش) گروه بازاریابی در دانشگاه آزاد برلین است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Strategic Marketing : Market-Oriented Corporate and Business Unit Planning