دانلود کتاب زبان اصلی Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :

[ad_1]

این پایان نامه استفاده از روشهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی را نشان می دهد که نشان می دهد کلسیم دارای اثر بازخورد مثبتی برای تقویت و حفظ فسفوریلاسیون CD3 است و باید حساسیت سلولهای T را به آنتی ژن های خارجی افزایش دهد. مطالعه ارائه شده نشان می دهد که کلسیم می تواند مسیر سیگنالینگ در سلول ها را نه تنها به عنوان یک پیام رسان ثانویه ، بلکه از طریق فعل و انفعالات مستقیم با لایه دو فسفولیپید نیز تنظیم کند. رویکرد استفاده شده در پایان نامه نیز پیشرفت مهمی است ، زیرا استفاده از تصویربرداری تشدید مغناطیسی (MRI) را با تجزیه و تحلیل پدیده های سیگنالینگ در سلول های زنده پیوند می دهد. علاوه بر این ، پایان نامه پروتکل مونتاژ Nanodisc را بهینه می کند ، که می تواند کاربرد آن را در مطالعات پروتئین غشایی گسترش دهد. یک مطالعه مقدماتی در مورد ساختار ویروس دانگ NS2B-NS3p در کمپلکس با آپروتینین نیز وجود دارد ، که ممکن است به تولید داروهای جدید علیه ویروس دنگی کمک کند.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Study of the Calcium Regulation Mechanism of TCR Activation Using Nanodisc and NMR Technologies :