دانلود کتاب زبان اصلی Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives

[ad_1]

هدف این کتاب شرح این است که چگونه استاد می تواند محیط یادگیری را فراهم کند که به دانشجویان کمک می کند تا با ماهیت علم و مهندسی کنار بیایند ، مفاهیم علمی و مهندسی را درک کنند و دروس علوم و مهندسی را حل کنند. این کتاب بر اساس مقالاتی است که در Science Research Research منتشر شده و مبتنی بر تحقیقات آموزشی (چه کمی و چه کیفی) است که سالها توسط نویسنده انجام شده است.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Successful Science and Engineering Teaching : Theoretical and Learning Perspectives