دانلود کتاب زبان اصلی Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy

[ad_1]

این کتاب با در نظر گرفتن بخشهای مختلف مصرف انرژی و فناوریهای موجود در این بخشها ، رویکردی یکپارچه برای اجرای پایدار نیازهای انرژی را ارائه می دهد. این شهرهای هوشمند را با تمرکز بر طراحی سیستم های حمل و نقل شهری و منابع انرژی برای تحرک مورد بحث قرار می دهد. وی همچنین برای اطمینان از پایداری منابع انرژی و فن آوری های کاهش انتشار برای تحرک و کاربردهای ثابت ، افکار مشترکی را در مورد مصرف فردی به اشتراک می گذارد. برای مورد دوم ، این پرونده به موارد مربوط به مصرف انرژی در بخش تولید و همچنین نیازهای انرژی داخلی می پردازد. همچنین جنبه های مختلف توزیع و سیاست مربوط به بخش انرژی و منابع انرژی مانند زغال سنگ و زیست توده را بررسی می کند. این کتاب به عنوان یک منبع ارزشمند برای محققان ، پزشکان و سیاستمداران خدمت خواهد کرد.

[ad_2]

دانلود پی دی اف کتاب Sustainable Energy and Transportation : Technologies and Policy